Cookie- og persondatapolitik

Opdateret d. 25 maj 2018

Denne politik er gældende for alle de personlige oplysninger, som du videregiver til Graft it som besøgende på graftit.dk eller kunde. Nedenfor er beskrevet, hvad cookies er, hvordan de bruges, og hvordan de kan slettes eller blokeres, ifald du ønsker dette.

 

Desuden beskrives indsamlingen af persondata, behandlingen af disse, hvordan persondata beskyttes, opbevares og slettes samt kontaktoplysninger, hvis man ønsker oplysninger ændret eller slettet. Herudover informeres om, at Graft it optræder som databehandler i forbindelse med hosting af hjemmesider, og hvad dette indebærer. Til sidst beskrives, hvordan Graft it vil agere, ifald der sker sikkerhedsbrud.

 

Dataansvarlig

 

Graft it

Adam Vesterager

Hyrdebakken 154

8800 Viborg

Telefonnummer: 28 29 62 25

Email: adam@graftit.dk  

CVR: 38670174

 

Cookies

 

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at kunne lave trafikmåling, dvs se hvor mange der besøger websitet. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies, der i varierende omfang kan omfatte:

  •       Session
  •       cf7msm_check
  •       PHPSESSID

 

Indsamling af persondata

 

Som kunde hos Graft it indsamles de oplysninger, du videregiver enten via email eller kontaktformular, som indbefatter email adresse, telefonnummer, firmanavn og de beskeder, du skriver.

Graf it indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har udleveret disse oplysninger.

Fx ind­sam­ler Graft it ikke sær­li­ge ka­te­go­ri­er af per­so­nop­lys­nin­ger (føl­som­me op­lys­nin­ger) om dig.

 

Behandling af persondata

 

Personoplysningerne bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Graft it be­hand­ler kun per­son­li­ge op­lys­nin­ger i det om­fang, det er nød­ven­digt, f.eks. når man bli­ver op­ret­tet som kun­de. Det kan f.eks. være nød­ven­digt for, at vi kan op­fyl­de vo­res for­plig­tel­ser i hen­hold til af­ta­ler og til­knyt­te­de ydel­ser.

Personoplysninger udleveres aldrig til tredjepart, med mindre kunden selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil. I den forbindelse overføres personoplysninger aldrig til samarbejdspartnere i tredjelande med mindre de er dækket af EU-US Privacy Shield.

 

Beskyttelse af persondata

 

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Graft it gemmer dine personlige oplysninger på Graft it’s hosting service og computer med begrænset adgang til indehaver af Graft it. Graft it kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

 

Opbevaring og sletning af persondata

 

Graft it opbevarer personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, hvortil oplysningerne er indhentet.


I forbindelse med levering af produkter og tjenester vil Graft it opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

Hvis kunden ønsker at anmode Graft it om at slette sine personoplysninger, kan kunden rette henvendelse til Graft it på denne e-mailadresse: adam@graftit.dk

Kunden har ret til at indgive en klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende kunden. Klagen kan indgives til til datatilsynet.

 

Databehandler

 

Som et led i de ydelser, Graft it tilbyder dig, behandler Graft it også i nogle tilfælde personoplysninger på vegne af dig. Det kunne eksempelvis være i forbindelse med hosting af din hjemmeside, hvor Graft it behandler dine kundeoplysninger.

I forhold til de personoplysninger, Graft it behandler på vegne af en kunde, betragtes Graft it som databehandler, og derfor er der udarbejdet en databehandleraftale, som Graft it’s kunder har mulighed for at indhente hos Graft it ved efterspørgsel.

 

Kontakt vedr. persondata

 

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Graft it, skal du rette henvendelse på adam@graftit.dk eller telefon +45 28 29 62 25.

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

 

Indberetning af sikkerhedsbrud

 

Så snart Graft it bliver bekendt med mulig sikkerhedsbrud (hackerangreb eller anden uautoriseret adgang) på persondatasikkerheden, vil Graft it indberette bruddet på persondatasikkerheden til Datatilsynet senest 72 timer efter, at Graft it er blevet bekendt med det, medmindre Graft it kan påvise, at bruddet på persondatasikkerheden ikke indebærer risiko for personerne involveret.

Denne hjemmeside bruger cookies med henblik på trafikmåling og for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookie- og persondatapolitik

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk